ТИЙКС ООД
е стартираща компания,
която разработва професионални софтуерни решения.


Отдадени сме на това да създаваме качествени и сигурни продукти и да предоставяме високоефективни услуги, които да са вашия ключ към успеха. Създаваме дигитални решения за търговски и неправителствени организации. Дейността на фирмата е съсредоточена в следните области:


Развитие на облачни услуги

Създаване на достъпни и възможно най-интуитивни решения, които да спомагат оптимизацията на бизнес процесите в различни браншове


Свържете се с нас

Бизнес анализ

Aнализ на първични данни, откриване на зависимости между различни показатели и визуализиране на обобщена информация, които да подпомагат бизнеса във вземането на ефективни стратегически решения


Свържете се с нас

Mинимизиране на разходите, по-голяма ефективност и рационализирани процеси

Анализ, автоматизация и подобрение на бизнес процеси.


Свържете се с нас